Nieuws 2011-2014

2011 – 2012 – 2013 – 2014 – 2015

Team Balloo 4e geworden op de meerkamp Roldermarkt

Vrijdag 6 september 2013 is het team Balloo 4e geworden op de meerkamp georganiseerd door de Roldermarkt. De uitstekende samenwerking en sfeer hebben enorm meegespeeld met de fantastische prestatie.

Het team bestond uit de volgende leden: Wendelien Koops, Ronald Zwart, Jeroen Sleeman, Marleen Kamping, Eefje Vorage, Lieke Vorage, Jeroen Schut,
Captain: Harmannus Koops
Scheidsrechter namens Balloo: Lucie van Adrichem

Gefelicteerd allemaal met de fantastische prestatie.

Voor volgend jaar zoeken we nog een playback act. Deze telt mee in de eind-jurering samen met de meerkamp. Geïntereseerden kunnen zich melden bij Harmannus Koops.

Nieuws 2013

Team Balloo 19e op Meerkamp

 

Op de Meerkamp van de Roldermarkt is ons team 19e geworden. Klik hier voor een fotoserie.

Gezellige ochtend met Hemmeltied

23 juni 2012 – De uitzending van het radioprogramma Hemmeltied vanuit Buurderij De Wilde Haan was een groot succes. Het zonnige terras bij de Buurderij zat vol Balloërnaren die de uitzending live konden meemaken. Met een bomvol programma waren de 2 uren van de uitzending snel voorbij.

Een spannende strijd was de “drieslag” tussen de teams van OKK en Dorpsbelangen. Een onderdeel van de drieslag was het maken van een gedicht – voorzien van geluiden – dat begon met: “Dit is een waorgebeurd, eerlijk verhaal… ’t Was in de zummer, midden in Baal.” De fantasievolle rijmelarij die dit opleverde is hier na te lezen. Team Dorpsbelangen won uiteindelijk de € 100,-, maar schonk het in een gulle bui meteen aan OKK.

De uitzending werd opgevrolijkt met mooie volksmuziek van Willem Gülcher en Gonne Klein, en de smaakpapillen werden weer blij van de heerlijke taarten die waren gebakken voor de taartwedstrijd. De eerste prijs in de vakjury (bakker Ko Pots) werd gedeeld door Loek de Koster (hartige taart) en Anne-Marie Bok (rabarbertaart). Tiny Hollander won de publieksprijs met een heerlijke appeltaart, een degelijk stuk oerhollands bakwerk. De taarten van de prijswinnaars zullen op de menukaart komen van de lunchroom van De Wilde Haan.

In de uitzending van Hemmeltied werden ook vele dorpsgenoten geïnterviewd over hun hobby’s en werk, waaronder Marc Vorage en Jeffry Kinds en de Wendeling drieling. Al met al heeft Balloo zich op een leuke manier kunnen presenteren aan de Drentse luisteraars.

De uitzending terugluisteren kan via de website van RTV Drenthe. Kijk voor foto’s van de ochtend in de Fotogalerij.

Binnenkort zullen op deze website meer verslagen en foto’s worden gepubliceerd. Daarbij mogen natuurlijk ook de recepten van de taartwedstrijd niet ontbreken! Heb je meegedaan, zou je het recept dan willen sturen naar webmaster@balloo.info, of op papier in de bus willen gooien op nr. 34?

hemmeltied 006

Balloo ‘hartveilig’ met AED

30 mei 2012 – Op woensdag 30 mei is bij de Balloohoeve de AED officieel in gebruik genomen. De 20 vrijwillige burgerhulpverleners uit Balloo zijn daarmee aangesloten bij de Stichting Hartveilig Drenthe. De vrijwilligers zijn volwaardig opgeleid voor reanimeren en het bedienen van de AED. Via de Stichting Hartveilig Drenthe wordt in het geval dat iemand in de omgeving hulp nodig heeft, een SMS verzonden naar alle hulpverleners. Met een pincode in deze SMS is de kast met de AED te openen. Met dit systeem kan er in geval van nood in de eerste cruciale minuten hulp worden geboden, voordat een ambulance ter plekke is.

De aanschaf van de AED (automatische externe defibrilator) is mede mogelijk gemaakt door sponsoring van de Stichting Rossing-Koops, het Rabofonds van Rabobank Assen-Beilen en Univé Verzekeringen. De Stichting Rossing-Koops beheert het nalatenschap van Jacobje Rossing en Albert Koops en zet zich met name in voor diegenen die feitelijk of statutair werkzaam zijn voor het algemeen welzijn van de kerkdorpen Rolde en Grolloo. Voorheen viel Balloo onder de gemeente Rolde en zodoende heeft Balloo een belangrijke financiële bijdrage mogen ontvangen van deze stichting.

Boerderij Kamps verloren gegaan door brand, familie ongedeerd

Hier vindt u een bericht dat is binnengekomen bij het bestuur en de webcommissie.

12 maart 2012 – In de vroege ochtend van 12 maart is Boerderij Kamps volledig afgebrand. Een paar uur eerder heeft de brandweer een pand in Gieten niet kunnen redden. In beide gevallen was de brandweer snel ter plaatse en wordt uitgegaan van brandstichting. Ondanks het verlies van de monumentale boerderij zijn we blij te kunnen melden dat Gonne Klein, Willem Gülcher en de kinderen ongedeerd zijn.

Deze branden roepen herinneringen op aan eind oktober vorig jaar toen de schaapskooi in Balloo verloren ging. Het bestuur heeft contact gehad met de gemeente en is ervan overtuigd dat zij er alles aan doen om uw vragen te beantwoorden. Meer informatie vind je op de site van de gemeente, waaronder dit persbericht.

We wensen Gonne, Willem en de kinderen veel sterkte.

Het bestuur

Herontwikkeling schaapskooi

11 maart 2012 – 20 februari heeft het bestuur een overleg georganiseerd waarbij de gemeente uitleg heeft gegeven over de herindeling van het gebied rond de schaapskooi. Hierbij treffen jullie de presentatie aan zoals die avond gehouden.

Klik op de link om het bestand te openen: Informatiebijeenkomst herontwikkeling schaapskooi.

Inmiddels is er vanuit Balloo een commissie geformeerd die in samenspraak met andere belanghebbenden meedenkt over de verdere invulling van de plannen. Uiteraard zal de commissie alle dorpsgenoten op de hoogte houden van de vorderingen. Voor vragen, uitleg, opmerkingen of suggesties kan iedereen zich wenden tot de voorzitter.

Derk Dob

Priksleewedstrijd groot succes!

5 februari 2012 – Vandaag is op een zonovergoten Kampsheide en onder grote belangstelling de priksleewedstrijd gehouden. Omdat titelverdediger, Jaap Ton,  niet aanwezig kon zijn, leverde de wedstrijd sowieso een nieuwe Baller prikkampioen. Het was Jannes Kinds die met de eer ging strijken. Hij werd overall winnaar en kreeg – naast eeuwige roem – een tegoedbon voor een overnachting bij Bed & Breakfast Balloo.

Gonnie Klein werd winnaar bij de dames en Jeffrey Kinds aardt naar zijn vader en werd winnaar bij de kinderen.

Naast het priksleeën was ook nog een wedstrijd strijkboutschuiven georganiseerd. Wendelien Koops (categorie jonger dan 60 jaar) en Harm Hollander (categorie 60+) schoven de bout het meest behendig en dichtst bij de roos. Na de wedstrijd werd er door menig Baller nog lang nagepraat en genoten van de warme kwast, soep en een borrel van de Koek en Zopie.

Klik hier voor foto’s van de Sneeuw- en IJspret in Balloo.

Themalezing Gedachtenplan Drentsche Aa

Donderdagavond 30 april organiseert Nationaal Park & NL Drentsche Aa in Café Restaurant Hofsteenge in Rolde een themalezing in het kader van het jubileumjaar ‘50 jaar Gedachtenplan Drentsche Aa’. Theo Spek, hoogleraar Landschapsgeschiedenis en hoofd van het Kenniscentrum Landschap bij de Rijksuniversiteit Groningen vertelt over 50 jaar onderzoek in het Drentsche Aa gebied.

De lezing is gratis en begint om 20:00 uur. Inloop vanaf 19:30 uur.
meer info klik hier

Paasvuur

Het jaarlijks paasvuur werd ook dit jaar weer op 1e paasdag aangestoken. Het hele dorp had weer behoorlijk gesnoeid en dus was er weer een mooie bult. Hartelijk dank voor alle vrijwilligers die het hout hebben opgehaald en bij de paasbult geholpen hebben.
Klik hier voor een sfeerimpressie.

Neutieschieten

29 maart 2015 was er weer het jaarlijkse neutieschieten. De sfeer was erg gezellig.
Klik hier voor een sfeerimpressie. Verslag volgt via de Balloogiesche Praot

Jaarvergadering

De datum van de jaarvergadering is op verzoek van diverse leden ivm de voorjaarsvakantie verplaatst naar 5 maart 2015.

Bericht van de gemeente: Herontwikkeling schaapskooi

Een bericht van de gemeente omtrent de werkzaamheden bij de schaapskooi.

Dienstwoning
In april is bouwbedrijf Stoffers uit Ekehaar gestart met de bouw van de dienstwoning bij de schaapskooi. De bouw vordert en vindt plaats in goed overleg met de Stichting schaapskooi en de herders. Volgens planning is de dienstwoning in oktober gereed.

Erfinrichting schaapskooi
Onder leiding van Heilien Tonckens, deskundige o.a. op inrichting van boerenerven en opgegroeid in Rolde, hebben wij gezamenlijk met de stichting, de herders en Staatsbosbeheer een ontwerp geschetst voor het erf van de schaapskooi. Functioneel en passend bij het omliggende landschap binnen het brinkmodel.

Knooppunt Balloo
Nadat de gemeenteraad in maart instemde met het inrichtingsontwerp zijn de afgelopen periode verschillende onderzoeken uitgevoerd. Met het Waterschap Hunze en Aa’s is overlegt over de wijzigingen in de waterhuishouding en een goede afwatering op het perceel van Jan Dolfing. De uitkomsten zijn gedeeld met betrokkene en hebben zijn instemming. Bij de verdere detaillering en uitvoering wordt rekening  gehouden met zijn bestaande gebruiksmogelijkheden.

In de komende periode zullen wij het werk verder voorbereiden. Naast de verschillende formele procedures wordt het bestek gereedgemaakt voor aanbesteding. De groenwerkzaamheden voor het knooppunt en de landschapsversterking (brink model en esranden) door provincie en staatsbosbeheer kunnen nog dit najaarworden gestart. De verwachting is dat de aanleg van het knoopunt rond de jaarwisseling zal kunnen worden gestart.

 

Bericht van Staatsbosbeheer: Herstel van de bovenloop van het Smalbroekerloopje

Onderstaand een bericht van Staatsbosbeheer over de geplande werkzaamheden bij het Smalbroekerloopje.

In navolging van de herinrichting van het Ballooërveld gaat Staatsbosbeheer vanaf eind augustus 2014 starten met werkzaamheden om de bovenloop van het Smalbroekerloopje te herstellen. De werkzaamheden zullen als de weersomstandigheden goed zijn eind dit jaar worden afgerond.

De westkant van het Ballooërveld biedt kansen tot het ontwikkelen natte natuur. De oude loop van het Smalbroekerloopje zal worden hersteld, de lage delen worden verschraald door te plaggen. Regenwater afkomstig van hoger gelegen gronden o.a. het Ballooërveld zal daardoor langer worden vastgehouden. Nu wordt dit water door diepe sloten te snel afgevoerd.

Vooral de flora zal profiteren van de plagwerkzaamheden, de rijke bovenlaag wordt tot op de minerale ondergrond afgegraven.
Plaatselijk zou zich op de geplagde stukken blauwgrasland kunnen ontwikkelen met soorten als, spaanse ruiter, beenbreek, klokjesgentiaan, blauwe zegge, dopheide en veldrus.

In de zandweg tussen de Rammeringeweg en Visvliet zal een “voorde” aangelegd worden. Een voorde is een doorwaardbare plaats in de beek. Voor fietsers en wandelaars zal een brug over het beekje worden geplaatst.
Ten noorden van deze zandweg zal het Smalbroekerloopje in de huidige vorm blijven bestaan, wel zal hier zal het loopje worden verondiept door de bodem op te hogen met zand.

Tijdens de werkzaamheden aan de voorde zal overlast kunnen ontstaan voor fietser en wandelaars. Daarvoor vragen we uw begrip.

Oudejaarsborrel

31 december 2011 – Op 31 december is de traditionele Oudejaarsborrel gehouden bij de Familie Paasman. Onder het genot van Glühwein, warme chocomelk, borrel, oliebollen en  knieperties kwamen ongeveer 50 buren langs om het oude jaar uit te wuiven. Alom gezelligheid en een goede afsluiting van 2011.  Jannie en Klaas dank voor de gastvrijheid, Erik voor het bakken van de oliebollen, Cobi, Loek en Harmannus voor het organiseren.

Sinterklaas in Balloo

30 november 2011 – Sinterklaas heeft samen met Piet een bezoek gebracht aan Balloo. Om deze bijzondere gebeurtenis te vieren was de woonkamer van de familie Dob prachtig versierd en was er volop lekkers voor de kinderen. De Sint was weer vol lof over de jeugd van Balloo, en had een kruiwagen vol cadeaus meegenomen uit Spanje. In de fotogalerij kun je de foto’s bekijken! En Sinterklaas, graag tot volgend jaar in Balloo!

Schaapskooi

29 oktober 2011 – In de vroege ochtend van 29 oktober is de schaapskooi van Balloo in de as gelegd.

Een reactie van de voorzitter van Dorpsbelangen Balloo:

Hedenochtend, is door brand de schaapskooi van Balloo en de naastgelegen kapschuur verloren gegaan. De brandweer heeft de panden helaas niet kunnen redden. Op het moment van de brand waren er twee schapen in de schaapskooi. De hond van de herder wordt nog vermist. Het informatiecentrum naast de schaapskooi is behouden gebleven.

De politie doet onderzoek naar deze brand. De gemeente Aa en Hunze heeft vanmorgen alle inwoners van Balloo – in overleg met dorpsbelangen Balloo – per brief geïnformeerd. Het dorp Balloo betreurt het verlies van de schaapskooi en wenst de herders van Balloo veel sterkte.

Derk Dob

Meerkamp en Playbackshow

14 september 2011 – Bij de Meerkamp en Playbackshow tijdens de Roldermarkt is ‘Team Balloo’ 18e geworden. Bekijk de foto’s in de fotogalerij!

Zomers Zomerfeest

4 september 2011 – De weergoden waren gunstig gestemd op het Zomerfeest. Op een prachtige zomeravond hebben we genoten van gezelligheid, spelletjes en heerlijk eten. Bekijk de foto’s in de fotogalerij!

Balloo gaat online!

1 september 2011 – Welkom op de nieuwe website van Vereniging Dorpsbelangen Balloo! Op het Zomerfeest 2011 (zaterdag 3 september) wordt de site officieel gelanceerd. We zijn benieuwd naar de reacties, en willen de website graag samen met de Balloo’ers verder ontwikkelen. Dus heeft u foto’s, verhalen of opmerkingen, neem dan contact op met de redactie via webmaster@balloo.info.