Nieuws

20112012 – 2013 – 2014 – 2015

Balloër Jannes Kinds promoot Drenthe en Balloo!

Dat Drenthe bekend is als fietsprovincie dat weten we eigenlijk allemaal wel, maar dat Drenthe en met name het gebied bekend onder de naam ‘De Hondsrug’  uitstekend geschikt is voor menners en ruiters is minder bekend. Menteam Jannes Kinds uit Balloo is actief gebruiker van het Balloërveld en prijkt met actiefoto op de nieuwste flyer van Hondsrug Drenthe. Team Kinds ment op het hoogste niveau in Nederland en gaat volgende week deelnemen aan het FEI World Driving Championships for Ponies 2015 in Breda. <lees verder>

Jannes staat helemaal achter de doelstellingen van Hondsrug Drenthe en zal Drenthe bij iedereen promoten. ‘Het Balloërveld is een prachtig heideveld, met schaapskudde en ik kan er geweldig mooie ritten maken ter voorbereiding op de wedstrijden“, aldus Jannes. Ook andere gebieden in Drenthe kennen een netwerk van goed begaanbare zandpaden en in veel gebieden mag je vrij mennen of als ruiter je ritten maken. In de boswachterijen van Grolloo, Schoonloo, Gieten en Borger en op het Balloërveld is dat geen probleem. Jannes Kinds: “Ook als je van buiten mijn mooie provincie komt dan zijn er volop mogelijkheden om met je paard, pony of span te komen logeren bij speciaal op paarden en pony’s gerichte overnachtingsmogelijkheden“.

In de aanloop naar het FEI World Driving Championships for Ponies 2015 in Breda (Outdoor Brabant, 2-6 september), heeft de organisatie achter Hondsrug Drenthe Jannes gevraagd om als ambassadeur zijn ‘eigen Drentse menterrein’ aan te prijzen. En dat doet menteam Kinds graag.

Asbest gevonden bij aanleg knooppunt Balloo

6 augustus 2015  UPDATE

Met betrekking tot de sanering van het asbesthoudend puin in de wegfundering van de Crabbeweg in Balloo, treffen jullie onderstaand (ter info) een kleine update aan.

We hebben van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) bericht ontvangen dat het opgestelde plan van aanpak (verplichting binnen Besluit Asbestwegen) is goedgekeurd. We kunnen overgaan tot sanering van de puinfundering.

Onder milieukundig toezicht van bureau MUG gaat aann. mij. Hoornstra de sanering uitvoeren. Na de sanering kan de aannemer van het knooppunt Balloo, firma Hemmen, de laatste werkzaamheden aan het knooppunt uitvoeren. Het zandpad wordt weer aangevuld en het fietspad, bestaande uit een half verharding, wordt aangelegd vanaf de schaapskooi tot aan het Balloërveld. Na deze werkzaamheden is de uitvoering van het knooppunt Balloo definitief afgerond.

Uitvoering

In verband met de komende vakantieperiode is het helaas niet meer mogelijk om e.e.a. vóór de bouwvak af te ronden. Na de sanering moet de ondergrond bemonsterd worden. De uitslag van de bemonstering laat een week op zich wachten. De tijd om het werk verder geheel af te ronden is te krap. Na de sanering moet er in elk geval  zand terug in de ontgraving, omdat anders het Balloërveld niet toegankelijk is.

In samenspraak is besloten om de werkzaamheden direct na de bouwvak uit te voeren. Het huidige puinpad is voldoende afgedekt met zand zodat de toegankelijkheid van het veld geen probleem zal zijn. De planning is aan ILT gestuurd en heeft instemming

Planning

– Start maandag 10 augustus met inrichtingen werkterrein (hekwerk, afzetlint en  deco-unit)
– Voor maandag 7:00 uur worden de verkeersmaatregelen aangebracht door Abbink-dega Hoogeveen
– Maandag en dinsdag ontgraven en afvoer asbesthoudend puin onder milieukundige begeleiding
– Bemonstering ondergrond en wachten op eindrapport
– Vanaf circa midden week 34 aanvullen ontgraving en aanleg fietspad

 

1 mei 2015.
Zoals u weet zijn de werkzaamheden in volle gang voor de aanleg van het knooppunt Balloo. Bij het verwijderen van de verharding van de Crabbeweg (vanaf de Schaapskooi naar het Balloerveld), conform inrichtingsplan, is recent asbest aangetroffen in de onderliggende puinlaag.
Bijgaand vindt u de brief van de gemeente Aa en Hunze betreffende de vondst en te nemen maatregelen.